↑ Връщане към Учебна дейност

Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Сесия май-юни      

Български език и литература – 19 май, 2017г.

Начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май, 2017г.

Начало 8:00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2017г. – 2 юни 2017г.

 

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август, 2017г.

Начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит –  29 август, 2017г.

Начало 8:00ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2017г. – 5 септември 2017г.

На следния адрес можете да откриете информация за условията на Държавните зрелостни изпити, скалата за оценяване,  както и примерните матури и вариантите, падали се до момента.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити:

Сесия май – юни:

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит)  06.03.2017г. – 17.03.2017г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2017г.
Оценяване на изпитните работи 20.05.2017г. – 04.06.2017г.
Провеждане на държавни зрелостни изпити дати за провеждане на ДЗИ 2017
Оценяване на изпитните работи 20.05.2017г. – 04.06.2017г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 09.06.2017г.

 

Сесия август – септември:

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 03.07.2017г. – 14.07.2017г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 04.08.2017г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 25.08.2017г.
Провеждане на държавни зрелостни изпити дати на провеждане на ДЗИ 2017
Оценяване на изпитните работи 29.08.2017г. – 08.9.2017г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 11.09.2017г.

В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА

10,215 total views, 1 views today