Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

185,986 total views, 2 views today

Добре дошли на сайта на училище “Луи Брайл”

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”

Партньор: Фондация „Хоризонти

186,167 total views, 2 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

Заповядайте

на тържествено откриване

на учебната година

на 15.09.2016г. (четвъртък) от 11:00ч.

в концертната зала

————————————————————————————————————–

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ  НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ(АРДНЗ)

СОФИЯ 1229 ул. ”Ломско шосе” №177 тел. 0888 26 86 23

ПОКАНА 

      На основание чл.26, ал.3 от Закона на юридически лица с нестопанска цел, Управителният съвет на Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) свиква Общо събрание на Асоциацията на 15.09.2016г. от 12:00 ч. в салона на Училището за деца с нарушено зрение, при следния дневен ред:

    1. Доклад за дейността на АРДНЗ през 2015година.

    2. Приемане бюджета на АРДНЗ за 2017година.  

    3. Избор на управителен съвет(УС).

    4. Разни.

 

                                                                                    От УС на АРДНЗ

356,702 total views, 4 views today