Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

69,289 total views, 27 views today

Добре дошли на сайта на училище “Луи Брайл”

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”

Партньор: Фондация „Хоризонти

69,239 total views, 27 views today

↑ Return to Новини

НОВИНИ

  25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

Днес се навършват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, която е най-бързо и най-широко ратифицираният международен документ в историята на човешките права. Тя променя начина, по който се отнасяме към децата – като към същества с ясно определени права, а не като към пасивни обекти.

Информация за правата на детето и много забавни игри  може да намерите в сайта на “Съвета на Европейския съюз”

125,792 total views, 54 views today