Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

54,456 total views, 98 views today

Добре дошли на сайта на училище “Луи Брайл”

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”

Партньор: Фондация „Хоризонти

54,442 total views, 99 views today

↑ Return to Новини

НОВИНИ

15 октомври

международен ден на белия бастун

             През 1921 г. Джеймс Бигс – фотограф от БристолВеликобритания, ослепява след злополука. В района, в който живеел, имало силно пътно движение. Ето защо той боядисал в бяло бастуна, който използвал за подпомагане на придвижването си в района. Белият цвят го направил по-забележим.

              През 1930 година французойката Жили Дербемон предлага “тоягите” на слепите да се оцветяват в бяло, за да се забелязват по-добре и белия цвят да бъде знак, символ на зрителния дефект. През следващата 1931г. кметът на Париж реализира тази идея.  Оцветен в бяло, бастунът на слепия придобива и втората си основна функция-знакова, да информира другите участници в движението, че ползвателят на бял бастун е с увредено или въобще липсващо зрение.

            През 1943 г. в щата Пенсилвания, САЩ, в една военна болница клиничният психолог Ричард Хувър изобретява дългия бял бастун и трите основни техники за неговото ползване. Това изобретение било провокирано от тежката ситуация, в която са се намирали слепите пациенти, принудени да се движат сами от сграда до сграда-болницата е била разположена в гора и в няколко сгради като предпазна мярка срещу евентуални японски бомбардировки. Повече от две десетилетия педагозите на зрително затруднените от Европа са гледали на изобретението на Хувър като поредната американска щуротия и, разбира се, поради това не са го приемали на сериозно.

            През 1964 година на 15 октомври американският президент  Линдън Джонсън подарява на незрящите в Америка дълги бели бастуни и това става началото за системните им тренировки по ориентиране и мобилност. Белият бастун е приет и като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Той е признат и като знак за зрително увреждане, и като символ за самостоятелността на хората без зрение. Той не само сигнализира на останалите за липсата на зрение у тези, които го ползват, но засега е и най-надеждното помощно средство за ориентиране и придвижване на незрящите в пространството.

          Международният ден на белия бастун е провъзгласен в Париж през 1980 година на заседание на Световния съюз за благополучие на слепите.
С появата на дългия бял бастун се поставя началото на съвременното обучение в ориентиране и мобилност, заражда се една нова и особено важна рехабилитационна дисциплина с изключително значение за самостоятелността на хората с увредено зрение. Ползването на дългия бял бастун и съответните негови техники е един от петте начини за придвижване в околната среда, при това с подчертаното предимство на голямата самостоятелност и независимост. Но за да се използва надеждно и ефективно дългият бастун е необходимо определено обучение на неговия ползвател – слепият трябва да овладее основните техники за неговото използване. Това обучение задължително се провежда от специално подготвен за целта учител по ориентиране и мобилност.

96,775 total views, 192 views today