Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

214,888 total views, 87 views today

Добре дошли на сайта на училище “Луи Брайл”

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”

Партньор: Фондация „Хоризонти

215,196 total views, 87 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

лого на оперативна програма наука и образователен растеж

Предлагани дейности

от СУ за ученици с нарушено зрение “Луи Брайл”

по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

Обучителни затруднения:

  1. Успяваме заедно
  2. Информационни технологии
Занимание по интереси:
  1. “Рицари” с бели бастуни
  2. Вокална група „Усмивки”
  3. Голбал
  4. Джудо
  5. Чудесата, които създавам
  6. „Ателие тактилно творчество”
  7. „Здравето – безценно богатство“

414,272 total views, 174 views today