Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

307,779 total views, 83 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

309,084 total views, 87 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

Обявление по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко

518,908 total views, 83 views today