↑ Връщане към За училището

Прием

Съгласно наредбата на МОН за обучение на деца и ученици със  специални образователни потребности и или с хронични заболявания:

Екип за комплексно педагогическо оценяване  (ЕКПО) към РИО – София- град прави първична оценка на общото развитие на детето, за да  препоръча вида и формата  на обучение, за да осигури на детето подкрепяща среда, което се изразява в осигуряването на съответния специалист (ресурсен учител, логопед, психолог). 

НАРЕДБА № 1

5,313 total views, 1 views today