↑ Връщане към За училището

Екип

Списък на персонала в СОУДНЗ  ”Луи Брайл ”

учебна  2013/2014г.

трите имена

имейл

длъжност

преподавател по…

Елка Павленчова Белокапова belokapova_60@abv.bg Директор
Донка Димитрова Костадинова ddimitrova_11@abv.bg Зам.директор УВД
Любомир Георгиев Велков lubovelkov@gmail.com Зам.директор АСД
Ивелина Христова Соколова Ivelina_sokolova@abv.bg ст.учител Нач.учител; англ.език
Силвия Георгиева Иванова sisiico@abv.bg ст.учител ДМУ
Галина Маринова Петкова ст.учител Нач.учител
Ванюша Божинова Гигова van_gigiova@abv.bg ст.учител БЕЛ
Диана Владимирова Томова ст.учител История; философия
Елиза Михран Петрова elpapazian@abv.bg ст.учител Математика
Жейна Димова Бъчварова ст.учител Физика; ПУ
Диана Матева Иванова ст.учител Биология; ПУ
Вероника Димитрова Лилова ст.учител Руски език; ПУ
Евелина Христова Песева – Петкова peseva@abv.bg ст.учител Тактилно творчество
Евгения Владимирова Попова evpopova53@abv.bg ст.учител Музика; муз.терапия
Валентина Янкова Давчева valentina_dav@mail.bg ст.учител ФВС
Ваня Христова Войнова voynova.vanya@gmail.bg ст.учител ЗП
Дейвис Драгомиров Видолов vidolovdavis@mail.bg ст.учител ФВС
Савка Стоянова Кацарска akvaq2@yahoo.com ст.учител Англ.език
Десислава  Стойчева Димитрова –  Ралчева dezrycho@abv.bg ст.учител ОМ
Любомир Тончев Колевски puro@abv.bg ст.учител ИО
Искра Виолинова Олянова issi_o@abv.bg ст.учител ФВС
Лили Кирилова Кръстева lili_urusteva@abv.bg ст.учител География; ИТ
Евелина Симеонова Стоянова evas_s@abv.bg психолог
Теодора Людмилова Бързева учител Нач. учител
Десислава Бенева Бенева – Тодорова d_beneva@abv.bg психолог психолог
Теодора Василева Капусиду – Томова teddy_tomova@yahoo.com учител майчинство
Диана Александрова Керемедчиева diana_stoynova@abv.bg ст.учител ДМУ; комуникация
Мина Ясенова Кацарова mina.ivanova@abv.bg ст.учител ДМУ
Стела Велинова Манова stelamanova@abv.bg ст.учител Музика; муз.терапия
Милетка Иванова Костова ст.възпитател
Славка Стоилова Толева ст.възпитател
Елисавета Костадинова Лазарова elisaveta1lazarova@abv.bg ст.учител ИТ; ДБТ
Александър Минчев Пъчев alexanderorlov@abv.bg ст.възпитател
Кирилка Миланова Петкова ст.възпитател
Георги Пасков Минчев minchel@abv.bg гл.възпитател
Галя Георгиева Стоева galisto1967@abv.bg ст.учител БЕЛ
Гергана Христова Кангалова възпитател
Дженко Тончев Хамбарлов velofon@abv.bg ст.възпитател
Диян Петров Петров dido_petrov@abv.bg ст.възпитател
Михаил Василев Георгиев ст.възпитател
Любка  Христова Христоскова –Попова liybka_hristoskova@abv.bg ст.учител  ДМУ
Маргарита Георгиева Иванова-Петрова ст.учител ДМУ
Ягода Атанасова Итева-Дичева Iagoda_dicheva@abv.bg ст.възпитател
Анна Димитрова Лозанова lozano@abv.bg ст.възпитател ДМУ
Диана Петрова Петрова dianichka@abv.bg ст.учител ИО
Зоя Цветкова Миндова zocvemi@abv.bg ст.възпитател
Гълъбка Данаилова Хаджииванова ст.възпитател
Даниела Константинова Вулева ст.учител ДМУ
Надка Йорданова Вътова  nadka_jordanova@abv.bg ст.възпитател
Биляна  Иванова Валачева -Тодорова bibi_ribi@abv.bg ст.учител Нач. учител
Ивета Борисова Борисова borisovaiveta@abv.bg ст.учител Нач. учител
Владислав Данаилов Кацарски vladislav_kacarski@abv.bg възпитател
Геодар Георгиев Славчев geo.slavchev@gmail.cim ст.възпитател
Радостина Веселинова Джурова radostinadqnkova@abv.bg възпитател ДМУ
Росица  Миткова Милчева- Христова rosvmmh@abv.bg ст.възпитател
Людмила Георгиева Йовева ст.възпитател
Ива Любенова Пановска – Велчева iva_velcheva@yahoo.com възпитател ДМУ
Катерина Райчева Войникова – Стоянова ст.учител  ДМУ
Любомира Емилова Любенова – Йорданова ст.учител ДМУ
Йоана Неделчева Ангелова ст.учител майчинство
Вяра Маринова Владимирова vyara_vladimirova@abv.bg логопед
Рилка Евгениева Кирилова ст.възпитател
Соня Павлова Григорова sonq_udnz@abv.bg гл.счетоводител

В училището функционира  екип за комплексно педагогическо оценяване:

  • провежда оценяването на образователните потребности
  • разработва в началото на учебната година индивидуалните образователни програми съвместно с класен ръководител, възпитател, учители, рехабилитатор и родител или настойник на ученика
  • проследява динамиката в развитието на ученика


11,784 total views, 1 views today