Бюджет

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета І тримесечие 2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета ІІ тримесечие 2019 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета ІІІ  тримесечие 2019 г.

Бюджет 2019 г.

818 total views, 1 views today