Учебна дейност

8,725 total views, 1 views today

Външно оценяване

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VII КЛАС, 2018 г. можете да проверите на http://7klas.mon.bg   Външното оценяване се провежда в края на 4 и 7 клас за всички ученици по основните общообразователни предмети и за 10 клас – оценяване на дигиталните компетентности. Тук  ще намерите подробна информация и примерни тестове за НВО! 14,476 total views, 1 views today

14,476 total views, 1 views today

Разгледайте страницата »

Образци на документи

Бланка Образци на документи от РУО София-град 10,742 total views, 1 views today

10,742 total views, 1 views today

Разгледайте страницата »

Учебни програми

13,385 total views, 1 views today

13,385 total views, 1 views today

Разгледайте страницата »

Учебници и учебни помагала

12,049 total views, 2 views today

12,049 total views, 2 views today

Разгледайте страницата »

Олимпиади и състезания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ТУК 11,085 total views, 1 views today

11,085 total views, 1 views today

Разгледайте страницата »

Графици и разпределения

График на ваканциите и неучебните дни през учебната 2018/2019 година: График за държавните зрелостни изпити 2019 година График  за провеждане на национално външно оценяване за ІV, VІІ и X клас 2019 г.   9,783 total views, 1 views today

9,783 total views, 1 views today

Разгледайте страницата »

Учебни планове

ГРАФИЦИ   Дневен режим 2019-2020 г. Седмично разпределение на учебните часове за І учебен срок-Начален курс 2019 – 2020 г. І срок Седмично разпределение на учебните часове за І учебен срок-Среден курс 2019 – 2020 г. І срок Седмично разпределение на учебните часове за І учебен срок-Горен курс 2019 – 2020 г. І срок   УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ Училищен …

14,818 total views, 1 views today

Разгледайте страницата »

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Държавни зрелостни изпити

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2017 г., може да проверите на http://7klas.mon.bg   На следния адрес можете да откриете информация за условията на Държавните зрелостни изпити, скалата за оценяване,  както и примерните матури и вариантите, падали се до момента. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32   В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА 13,086 total views, 1 views today

13,086 total views, 1 views today

Разгледайте страницата »