Учебна дейност

7,482 total views, 3 views today

Външно оценяване

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VII КЛАС, 2017 г. можете да проверите на http://7klas.mon.bg   Външното оценяване се провежда в края на 4 и 7 клас за всички ученици по основните общообразователни предмети и за 10 клас – оценяване на дигиталните компетентности.   Тук ще намерите подробна информация и примерни тестове за 7 клас!   Тук  ще …

12,657 total views, 3 views today

Разгледайте страницата »

Образци на документи

Бланка Образци на документи от РУО София-град 8,172 total views, 4 views today

8,172 total views, 4 views today

Разгледайте страницата »

Учебни програми

10,836 total views, 5 views today

10,836 total views, 5 views today

Разгледайте страницата »

Учебници и учебни помагала

10,151 total views, 7 views today

10,151 total views, 7 views today

Разгледайте страницата »

Олимпиади и състезания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ТУК 9,272 total views, 4 views today

9,272 total views, 4 views today

Разгледайте страницата »

Графици и разпределения

График на ваканциите и неучебните дни през учебната 2017/2018 година: График за държавните зрелостни изпити 2018 година График  за провеждане на национално външно оценяване за ІV, VІІ и X клас 2018 г.   7,906 total views, 3 views today

7,906 total views, 3 views today

Разгледайте страницата »

Учебни планове

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 2016 – 2017г. Учебен план начален етап 2016 – 2017г.  Учебен план  среден курс 2016 – 2017г. Учебен план след завършено основно образование 2016 – 2017г. Учебен план ученици с множество увреждания 2016 – 2017г. Учебна програма начален курс 2016 – 2017г. – І срок Учебна програма среден  2016 – 2017г. – І срок Учебна програма горен курс 2016 – 2017г. – І срок 12,125 total views, 4 views today

12,125 total views, 4 views today

Разгледайте страницата »

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Държавни зрелостни изпити

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2017 г., може да проверите на http://7klas.mon.bg   На следния адрес можете да откриете информация за условията на Държавните зрелостни изпити, скалата за оценяване,  както и примерните матури и вариантите, падали се до момента. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32   В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА 11,131 total views, 4 views today

11,131 total views, 4 views today

Разгледайте страницата »