Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

330,814 total views, 79 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

332,813 total views, 81 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

ЗАПОВЕД за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, на основание чл.13г., ал.3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и чл.259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование

Обявление по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко

541,677 total views, 78 views today