Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

320,335 total views, 4 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

322,076 total views, 5 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

ЗАПОВЕД за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, на основание чл.13г., ал.3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и чл.259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование

Обявление по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко

531,303 total views, 4 views today