Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

320,331 total views, 44 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

322,071 total views, 46 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

16.09.2019 г. от 11:00 ч. откриване на учебната година в концертната зала на СУУНЗ Луи Брайл

531,299 total views, 44 views today