Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

265,305 total views, 6 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

265,814 total views, 6 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

Предлагани дейности през 2017/2018 г.

от СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“

по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)

Обучителни затруднения:

  1. Успяваме заедно
  2. Информационни технологии
Занимание по интереси:
  1. „Ателие тактилно творчество”
  2. Вокална група „Усмивки”
  3. Колоездене
  4. Лесно и вкусно
  5. “Театърът – терапия или провокация към децата със зрителни нарушения”
  6. „Посланията на думите, които ни вълнуват, провокират и възпитават”
  7. Лесно и полезно
  8. Вълшебството на моите ръце

476,936 total views, 6 views today