Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

320,339 total views, 8 views today

Добре дошли на сайта на училище „Луи Брайл“

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение“

Партньор: Фондация „Хоризонти

322,080 total views, 9 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА

БАБА МАРТА ДНЕС РАЗНАСЯ

ПЪЛНА КОШНИЦА С ЦВЕТЯ

И НА ВСЕКИ НА РЪКАТА,

ВРЪЗВА НЯКАКВА МЕЧТАЛ

Предлагани дейности

от СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“

по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)

Обучителни затруднения:

  1. Успяваме заедно
  2. Информационни технологии
Занимание по интереси:
  1. „Рицари“ с бели бастуни
  2. Вокална група „Усмивки”
  3. Голбал
  4. Джудо
  5. Чудесата, които създавам
  6. „Ателие тактилно творчество”
  7. „Здравето – безценно богатство“

531,307 total views, 8 views today