«

Семинар III

ДО РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ДО ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ДО ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДО ДИРЕКТОРИ НА РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ

СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл” гр. София представя на Вашето внимание семинар на тема “ОБУЧЕНИЕ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ УЧЕНИЦИ”, който ще се проведе в периода 26.10.2013 г. – 27.10.2013 г. в училището за деца с нарушено зрение, в гр. София.

Срещата има за цел запознаване с особеностите при обучението на зрително затруднените ученици, интегрирани в общообразователни училища:

  • Да се      обсъдят възможно най-много гледни точки по темата
  • Да се      разгледат полезни,  работещи практики при обучението на учениците с      нарушено зрение

Семинарът е по проект „Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG051PO001-4.1.04- 0163 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Осигурени са средства на участниците за:

  • Пътни      разходи
  • Дневни
  • Нощувки
  • Материали      по темите на семинара
  • Сертификат      за завършен семинар
  • Учебен      филм

Броят на участниците е ограничен!

краен срок за записване – 21.10.2013г.

Необходими документи:

– Декларация от директора/ръководителя изпращащ служителя си на обучение  За регистрация и предварителна заявка, моля попълнете „Заявка за участие” и изпратете на посочените e-mail: udnzsofia@yahoo.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име: ………………………………………………………………….………………………….

Телефон за връзка/GSM(личен)…………………………..………..

Е-mail: …………………………………

Точен адрес(личен)………………………………………………………………………………………..

Месторабота………………………………………………………………………..

Длъжност: ……………….…………. ………………………………………..……………………….

 

Бройката за настоящия семинар вече е попълнена!

Благодарим Ви!

 

Повече информация и запитвания може да направите на: е-mail: dezrycho@abv.bg

Програма

3,215 total views, 1 views today